Dekoral Professional Gładź Szpachlowa

Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Professional. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza na podłożu.
  • łatwa w nakładaniu i obróbce
  • plastyczna
  • biała
Specyfikacja
Opakowania
18,0 L
25,0 L
Wydajność
1
-
2
m²/kg
Temperatura malowania
Szpachlowanie wykonuj w temperaturze od +5 °C do 20 °C i wilgotności
poniżej 70%.
Czas schnięcia powłoki w temp. + 23 ° C i wilgotności względnej powietrza 50%
Suchość dotykowa
12(h)
Nakładanie kolejnej warstwy
12(h)
Wskazówki
Przygotowanie powierzchni
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonące wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.
Malowanie
Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12h. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić. Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Podkładem Uniwersalnym marki Dekoral Professional. Po zakończeniu szpachlowania narzędzia należy umyć wodą i wysuszyć. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
Dokumenty techniczne