Dekoral Professional Akrylit SX Aero

Akrylit SX Aero to farba nowej generacji, na kombinacji wysokogatunkowych spoiw polimerowych oraz ultralekkich szklanych wypełniaczy. Dzięki zaawansowanej technologii produkt posiada unikatowe właściwości takie jak, głęboko matowy i antyrefleksyjny aspekt powłoki, termoizolacyjność, która opiera się głównie na refleksyjności, czyli na zdolności odbijania promieniowania oraz niespotykanej dotąd odporności na promieniowanie UV. Dodatkowo powłoka jest odporna na działanie grzybów i pleśni, co zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na zabezpieczanej powierzchni.
  • tworzy głęboko matową i antyrefleksyjna powłokę
  • ̶najwyższa odporność na promieniowanie UV
  • ̶skuteczna ochrona przed przenikaniem wilgoci
Specyfikacja
Zakres stosowania
Uniwersalny
Opakowania
10,0 L
Wydajność
10
m²/l
Temperatura malowania
Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Prace
malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25 °C
i wilgotności względnej powietrza między 45%-70%. Produkt wodorozcieńczalny,
nieodporny na mróz.
Czas schnięcia powłoki w temp. + 23 ° C i wilgotności względnej powietrza 50%
Suchość dotykowa
2(h)
Nakładanie kolejnej warstwy
4(h)
Kolory
Wskazówki
Przygotowanie powierzchni
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Ściany wewnętrzne:
- świeże tynki (podłoża wcześniej niemalowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże nadal wykazuje zwiększoną chłonność - gruntowanie należy powtórzyć.
- do wyrównania chłonności oraz w przypadku przemalowywania kontrastowych podłoży w celu ujednolicenia odcienia należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
Fasady:
- świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub gruntem blokującym Bloker Koncentrat marki Dekoral Professional,
- w przypadku przemalowywania kontrastowych podłoży w celu ujednolicenia odcienia należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
- podłoże powinno być wysezonowane.
Malowanie
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Malowanie wałkiem należy wykonywać „metodą obfitą”, unikając zbyt mocnego rozciągania wyrobu na podłożu. Przy malowaniu powierzchni gładkich za pomocą wałków po wyschnięciu uzyskujemy powłokę o mineralnej strukturze, której wielkość zależy od długości runa zastosowanego wałka - im dłuższe runo tym struktura bardziej wyraźna.
Malowanie należy prowadzić w taki sposób, aby bez przerywania pracy wymalować całą powierzchnie stanowiącą element architektoniczny lub fragment elewacji w naturalny sposób odcięty gzymsami, płaszczyznami okien itp. Unika się w ten sposób łączenia fragmentów na gładkich powierzchniach. Farba polecany do malowania wewnątrz na podłożach typu: beton, tynki cementowo-wapienne zacierane na ostro.
*Metodę malowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego zaleca się do stosowania przy malowaniu powierzchni strukturalnych takich jak tynki cementowo-wapienne, beton oraz tynki strukturalne. W przypadku malowania powierzchni idealnie gładkich zaleca się stosowanie tradycyjnej metody aplikacji.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
Dokumenty techniczne